wtorek, 27 października 2015

Wielki, mały powrót/ Great, little return

Czas tutaj wrócić. Długo mnie nie było, bo moje życie bardzo szybko się zmieniało przez ten czas. Wzięłam sobie nieco za dużo na głowę. Dwa kierunki studiów i dwumiesięczny kurs, praca, zmiana miejsca zamieszkania (2 razy), w tym wyprowadzka za granicę. Bardzo mnie to wszystko absorbowało. Na tyle, że nie byłam w stanie myśleć o blogu. Jednak już jestem i mam nadzieję, że wszystko u mnie jest na tyle stabilne, iż zostanę tu na dłużej.

Time to come back here. I wasn't here for so long, because my life was changing very rapidly during this time. I took a little too much on my head. Two majors and a two-month course work, change of residence (2 times), including moving out abroad. All this staff absorbed me much. As much as I wasn't able to think about the blog. But now I'm here again and I hope that everything in my life is so stable that I'll stay here for longer.

Dużo przez ten czas tworzyłam. Trochę wyszywałam, trochę szyłam. Nawet tutaj- za granicą- mam maszynę i ciągle wymyślam coś nowego. Podczas przeprowadzki dotarło do mnie, że pasja= dodatkowy bagażnik "przydasiów"- materiałów, linijek, mat, cekinów, tasiemek itd. Cały jeden "transport" moim autem to były tylko rzeczy związane z moimi pasjami. SZOK!

I created so much through this time. A little embroidered, sewed a little. Even here- abroad- I' he got sewing machine and I always invent something new. When moving it occurred to me that passion = additional trunk of  "przydasie" - materials, lines, mat, sequins, ribbons etc. Whole one"transport" by my car were only things related to my passions. SHOCK!

Do rzeczy! Na pewno chcecie zobaczyć co robiłam przez ten czas. Na początek coś, co mnie urzekło i zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Gąski:

To the point! Surely you want to see what I was doing during that time. At the beginning something that captivated me and I fell in love at first sight. Geese:


A jeśli chodzi o moje kochane "krzyżyki"- zaczęłam wyszywać obrazek, który później stanie się poszewką na poduszkę. Oto on:

As for my darling "crosses" - I began to embroider a picture, which later will become the pillowcase. That's him:


Na dzisiaj to by było na tyle. Następnym razem pokażę Wam moje (do tej pory) największe dzieło. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A teraz uciekam skorzystać z ładnej pogody, bo to rzadko się tutaj zdarza. 

It would be enough for today. Next time I'll show you mine (so far) greatest work. I hope you'll like it. And now I'm going to take advantage of the nice weather, because it rarely happens here.